Syn og Motorik - Odense
 

Svagsyn

Vi tilbyder en række hjælpemidler når synet svigter, og en almindelig brilleløsning ikke længere er nok. Det drejer sig om en række svagsynshjælpemidler. Man skelner typisk mellem de håndholdte hjælpemidler og de hovedbårne hjælpemidler indbygget i en brilleløsning

Håndholdte hjælpemidler:

Lupper

Læseglas / Forstørrelsesglas

Speciallupper

Hovedbårne hjælpemidler indbygget i en brilleløsning:

kikkertbriller

Lupbriller

Svagsyn – er alt håb så ude? Af Kirsten Baggesen, Overlæge, Ph.d. - Øjenafdelingen Aalborg Sygehus: http://www.vos.dk/042002/121542002.html